XX  Konkurs  Modeli  Redukcyjnych

„Łambinowice 2021” 5 – 7 XI 2021 r.

 

 1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Gmina Łambinowice
Powiat Nyski

 1. Termin i miejsce konkursu   

      5 – 7 listopada  2021 r.                Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

                                                                 w Łambinowicach

                                                                       Wierzbie 108 gm. Łambinowice

 1. Plan zawodów:

      Przyjmowanie modeli:
              5 listopada – od  1500 do  2000   
              6 listopada – od  900 do  1400
        Sędziowanie:
             6 listopada – od godz. 1430
     Zwiedzanie wystawy:
              6 listopada – od 1300 do 1800
             7 listopada – od 900 do 1400
    Wręczenie nagród:
            7 listopada – godz. 1400      

 1. Cel konkursu:

Popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako sposobu spędzania wolnego czasu. Promocja Województwa Opolskiego, Powiatu Nysa oraz Gminy Łambinowice jako miejsca o walorach historycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych.

 1. Postanowienia ogólne:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni w klubach i modelarniach.
W konkursie może uczestniczyć modelarz z dowolną liczbą samodzielnie wykonanych modeli w danej klasie.
W klasyfikacji końcowej uwzględniony zostanie najlepszy model zawodnika w danej klasie.
Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę kategorię warunkowo zmienić.
Klasy wiekowe Młodzik (do 12 lat) Junior (12-18 lat) i Senior (od 18 lat).
Do konkursu będą przyjmowane modele wykonane z kartonu oraz tworzyw sztucznych (polistyren, żywica, itp.).
Mile widziana waloryzacja modeli kartonowych i budowanych od podstaw.
Modele, które zostały wyróżnione w latach poprzednich, nie biorą udziału w konkursie.
Modele nagrodzone w konkursie on-line Radków-Łambinowice mogą brać udział w zawodach
Wydawanie modeli nastąpi w dniu 7 listopada 2021 po ogłoszeniu wyników.
Klasa zostanie rozegrana jeżeli zgłoszone będą przynajmniej trzy modele wykonane przez przynajmniej dwóch uczestników.

 1. Ocena modeli

Ocena modeli zostanie przeprowadzona wg systemu „podoba się – nie podoba”.
Komisja sędziowska dokona oceny na podstawie wyglądu ogólnego, jakości wykonania, kompozycji (w przypadku dioram), realizmu wyglądu.
W skład komisji sędziowskiej może wejść każdy uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel.
Uczestnictwo w komisji sędziowskiej należy zasygnalizować organizatorowi lub sędziemu głównemu przed rozpoczęciem oceny.
Komisja sędziowska nie będzie dzielona na mniejsze podkomisje.
Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna.

 1. Kategorie konkursowe

młodzicy:

 • MPS – samoloty plastikowe wszystkie skale
 • MPP – pojazdy plastikowe wszystkie skale
 • MPO – okręty plastikowe wszystkie skale
 • MPI – figurki, dioramy, S-F
 • MKS – samoloty kartonowe wszystkie skale
 • MKP – pojazdy kartonowe wszystkie skale
 • MKO – okręty kartonowe wszystkie skale
 • MKI – figurki, dioramy, S-F

modele  kartonowe:

 • KS1 – samoloty śmigłowe jednosilnikowe
 • KS2 – samoloty śmigłowe  wielosilnikowe 
 • KS3 – samoloty odrzutowe
 • KH – śmigłowce
 • KPK – pojazdy kołowe
 • KPG – pojazdy gąsienicowe
 • KPS – pojazdy szynowe
 • KA – artyleria
 • KOM – okręty i  statki – motorowe
 • KOZ – okręty i statki – żaglowe
 • KB – budowle
 • KR – rakiety
 • KF – figury
 • KI – inne

modele  plastikowe:

 • PS1 – samoloty śmigłowe 1:72 i mniejsze
 • PS2 – samoloty odrzutowe 1:72 i mniejsze
 • PS3 – samoloty śmigłowe 1:48
 • PS4 – samoloty odrzutowe 1:48
 • PS5 – samoloty 1:32 i większe
 • PH1 – śmigłowce 1:72 i mniejsze
 • PH2 – śmigłowce 1:48 i większe
 • PG1 – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
 • PG2 – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe
 • PK1 – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
 • PK2 – pojazdy kołowe 1:35 i większe
 • PP – pojazdy wojskowe 1:48
 • PA – artyleria bez własnego napędu
 • PCO – pojazdy cywilne
 • PM – motocykle
 • PD – dioramy lądowe
 • PDL – dioramy lotnicze
 • PF – figury
 • PO1 – statki i okręty 1:350 i większe
 • PO2 – statki i okręty 1:400 i mniejsze
 • PSF – science-fiction oraz pojazdy kosmiczne
 • PI – inne

Nagrody specjalne regulaminowe:
– Puchar za najlepszy model plastikowy pojazdu w barwach polskich
– Puchar za najlepszy model plastikowy lotniczy w barwach polskich
– Puchar za najlepszy model kartonowy pojazdu w barwach polskich
– Puchar za najlepszy model kartonowy lotniczy w barwach polskich
– Puchar za najlepszy model okrętu w barwach polskich
– Puchar Junior Grand Prix za najlepszy model wykonany przez Juniora
– Puchar Grand Prix za najlepszy model wystawy
– Wesoła Twórczość czyli modelarstwo na wesoło dla najzabawniejszej prezentacji modelu
– Nagroda niespodzianka od modelarzy GOKSiR Łambinowice

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia oraz tworzenia nowych klas.

 1. Zgłaszanie modeli

Modele do konkursu można zgłosić w sekretariacie konkursu 5 i 6 listopada w wyznaczonych godzinach lub elektronicznie.
Zgłaszając modele drogą elektroniczną, należy wypełnić formularz zgłoszenia zamieszczony na stronie internetowej www.modelezlambinowic.pl

 1. Giełda modelarska

W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska.
Za stoiska organizator nie pobiera opłat, mile widziane przekazanie nagród do puli. Wspierajmy młodzież.

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora zawodów:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach ul. Muzealna 1
tel.: 77 431 16 35

Paweł Sarna
tel.: 508 533 350

Kamil Zoszak
tel.: 881 948 593

e-mail: konkurslambinowice@gmail.com
www.modelezlambinowic.pl