HMS Cleopatra

Model: HMS Cleopatra
Wydawnictwo: Shipyard
Skala: 1:96
Typ: Model kartonowy
Autor: Andrzej Zaleśny

© 2013 modelezlambinowic.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone