18. Konkurs Modeli Reduckycjnych 2019 - Regulamin

18. Konkurs Modeli Redukcyjnych

o puchar Starosty Powiatu Nyskiego i Wójta Gminy Łambinowice

Łambinowice 8 – 10 XI 2019 r.

1. Organizator:

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach

Gmina Łambinowice

Powiat Nyski

2. Termin i miejsce konkursu

 

8 – 10 listopada 2019 r.Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach

Wierzbie 108 gm. Łambinowice

 

3. Plan zawodów:

 

Przyjmowanie modeli:

8 listopada – od 1500 do 2000

9 listopada – od 900 do 1400

Sędziowanie:

9 listopada - od godz. 1430

Zwiedzanie wystawy:

9 listopada – od 1300 do 1800

10 listopada – od 900 do 1400

Wręczenie nagród:

10 listopada – godz. 1400

 

4. Cel konkursu:

Popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako sposobu spędzania wolnego czasu. Promocja Województwa Opolskiego, Powiatu Nysa oraz Gminy Łambinowice jako miejsca o walorach historycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych.

 

5. Postanowienia ogólne:

 

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni w klubach i modelarniach.

W konkursie może uczestniczyć modelarz z dowolną liczbą samodzielnie wykonanych modeli w danej klasie.

W klasyfikacji końcowej uwzględniony zostanie najlepszy model zawodnika w danej klasie.

Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę kategorię warunkowo zmienić.

Klasy wiekowe Młodzik (do 12 lat) Junior (12-18 lat) i Senior (od 18 lat).

Do konkursu będą przyjmowane modele wykonane z kartonu oraz tworzyw sztucznych (polistyren, żywica, itp.).

Mile widziana waloryzacja modeli kartonowych i budowanych od podstaw.

Modele, które zostały wyróżnione w latach poprzednich, nie biorą udziału w konkursie.

Wydawanie modeli nastąpi w dniu 10 listopada 2019 po ogłoszeniu wyników.

Klasa zostanie rozegrana jeżeli zgłoszone będą przynajmniej trzy modele wykonane przez przynajmniej dwóch uczestników.

 

6. Ocena modeli

 

Ocena modeli zostanie przeprowadzona wg systemu "podoba się - nie podoba".

Komisja sędziowska dokona oceny na podstawie wyglądu ogólnego, jakości wykonania, kompozycji (w przypadku dioram), realizmu wyglądu. W skład komisji sędziowskiej może wejść każdy uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel.Uczestnictwo w komisji sędziowskiej należy zasygnalizować organizatorowi lub sędziemu głównemu przed rozpoczęciem oceny.Komisja sędziowska nie będzie dzielona na mniejsze podkomisje. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna.

 

7. Kategorie konkursowe

 

 młodzicy:

 • MPS – samoloty plastikowe wszystkie skale

 • MPP – pojazdy plastikowe wszystkie skale

 • MPO – okręty plastikowe wszystkie skale

 • MPI – figurki, dioramy, S-F

 • MKS – samoloty kartonowe wszystkie skale

 • MKP – pojazdy kartonowe wszystkie skale

 • MKO – okręty kartonowe wszystkie skale

 • MKI – figurki, dioramy, S-F kartonowe

modele kartonowe:

 • KS1 - samoloty śmigłowe jednosilnikowe

 • KS2 - samoloty śmigłowe wielosilnikowe

 • KS3 - samoloty odrzutowe

 • KH - śmigłowce

 • KPK - pojazdy kołowe

 • KPG - pojazdy gąsienicowe

 • KPS - pojazdy szynowe

 • KA - artyleria

 • KOM - okręty i statki – motorowe

 • KOZ - okręty i statki – żaglowe

 • KB - budowle

 • KR - rakiety

 • KF - figury

 • KI - inne

 modele plastikowe:

 • PS1 - samoloty śmigłowe 1:72 i mniejsze

 • PS2 - samoloty odrzutowe 1:72 i mniejsze

 • PS3 - samoloty śmigłowe 1:48

 • PS4 - samoloty odrzutowe 1:48

 • PS5 - samoloty 1:32 i większe

 • PH1 - śmigłowce 1:72 i mniejsze

 • PH2 - śmigłowce 1:48 i większe

 • PG1 - pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze

 • PG2 - pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe

 • PK1 - pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze

 • PK2 - pojazdy kołowe 1:35 i większe

 • PP - pojazdy wojskowe 1:48

 • PA - artyleria bez własnego napędu

 • PCO - pojazdy cywilne

 • PM - motocykle

 • PD - dioramy lądowe

 • PDL - dioramy lotnicze

 • PF - figury

 • PO1 - statki i okręty 1:350 i większe

 • PO2 - statki i okręty 1:400 i mniejsze

 • PSF - science-fiction oraz pojazdy kosmiczne

 • PI – inne

 • PR – retro

Nagrody specjalne regulaminowe:

- Puchar za najlepszy model plastikowy pojazdu w barwach polskich

- Puchar za najlepszy model plastikowy lotniczy w barwach polskich

- Puchar za najlepszy model kartonowy pojazdu w barwach polskich

- Puchar za najlepszy model kartonowy lotniczy w barwach polskich

- Puchar za najlepszy model okrętu w barwach polskich

- Puchar Starosty Powiatu Nyskiego za najlepszy model wykonany przez Juniora

- Puchar Wójta Gminy Łambinowice za najlepszy model wystawy

- Wesoła Twórczość czyli modelarstwo na wesoło dla najzabawniejszej prezentacji modelu

- Nagroda niespodzianka od modelarzy GOKSiR Łambinowice

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia oraz tworzenia nowych klas.

 

8. Zgłaszanie modeli

 

Modele do konkursu można zgłosić w sekretariacie konkursu 8 i 9 listopada w wyznaczonych godzinach lub elektronicznie.

Zgłaszając modele drogą elektroniczną, należy wypełnić formularz zgłoszenia zamieszczony na stronie internetowej www.modelezlambinowic.pl

 

9. Giełda modelarska

 

W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska. Za stoiska organizator nie pobiera opłat.

 

10. Noclegi

 

Po wcześniejszym zgłoszeniu organizator może zarezerwować nocleg w cenie 46zł/doba.

Rezerwacji noclegu można dokonać wyłącznie telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora zawodów:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach ul. Muzealna 1

tel.: 77 431 16 35

Paweł Sarna

tel.: 508 533 350

Kamil Zoszak

tel.: 881 948 593

e-mail: konkurslambinowice(A.T.)gmail.com

www.modelezlambinowic.pl

 

SPONSORZY KONKURSU

 

 

© 2013 modelezlambinowic.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone